NEK

Rekisteriseloste

Yksityisten henkilöiden ja yritysten asiakkuudet

Laatimispäivämäärä 28.8.2017 


1. Rekisterinpitäjä
NEK Oy (Y-tunnus: 0800192-1), Lillåvägen 47, 64610 Ylimarkku
e-mail: info(at)nek.fi, puh. 010 322 0470

 

2. Yhteyshenkilö
Tapani Koski, tapani.koski(at)nek.fi, 050-5185143

 

3. Rekisterin nimi
NEK Oy verkkokaupan asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden hoitamiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Lisäksi henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän markkinointiin, jos rekisteröity on antanut luvan sähköiseen markkinointiin. Rekisteröidyllä on oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista.

 

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja; henkilön käyttäjätunnus, etu- ja sukunimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilaushistoria, yrityksen nimi ja y-tunnus.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot tallennetaan rekisteriin asiakkaan tilauksen yhteydessä antamien tietojen perusteella. Osa tiedoista voidaan saada asiakkaan kirjautumisen ja uutiskirjeen tilauksen yhteydessä.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei myöskään luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin ja tietokannan tietoihin pääsevät käsiksi vain henkilöt, joille on myönnetty siihen käyttöoikeus, tunnus ja salasana. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja salasanoin.

 

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa ja vaatia virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen korjausta tai poistamista. Rekisteröity voi kieltäytyä rekisteritietojen pohjalta häneen kohdistuvasta markkinoinnista ilmoittamalla siitä kirjallisesti rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.

 

rekisteriseloste

julkisen hallinnon asiakkuudet

Laatimispäivämäärä 27.11.2020

 
1. Rekisterinpitäjä
NEK Oy (Y-tunnus 0800192-1), Lillåvägen 47, 64610 Ylimarkku

e-mail: info(at)nek.fi, puh. 010 322 0470
 
2. Yhteyshenkilö
Tapani Koski, tapani.koski(at)nek.fi, 0505185143
 
3. Rekisterin nimi
NEK Oy kunta-asiakkaiden asiakasrekisteri
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden hoitamiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.
Lisäksi tietoja käytetään rekisteripitäjän markkinointiin. Rekisteröidyllä on oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista.
 
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja; kunnan tai kaupungin nimi, postiosoite ja yleinen sähköpostiosoite, kunnan tai kaupungin toimi-, tai luottamushenkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja tehtävä
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot tallennetaan rekisteriin. Tietojen keruu tukeutuu ainoastaan kuntien ja kaupunkien julkistamiin julkisesti esillä oleviin henkilöluetteloihin
 
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin ja tietokannan tietoihin pääsevät käsiksi vain henkilöt, joille on myönnetty siihen käyttöoikeus. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja salasanoin
 
9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa ja vaatia virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen korjausta, tai poistamista. Rekisteröity voi kieltäytyä rekisteritietojen pohjalta häneen kohdistuvasta markkinoinnista, ilmoittamalla siitä kirjallisesti rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.

Myynti 0503675124 After sales 0504110077
Ota yhteyttä ›