NEK

NEK Ab

Familjeföretagets verksamhet började redan år 1985 med husvagnstillverkning. Du kan fortfarande se högklassade och väl utrustade CD-husvagnar ute i trafiken.. Husvagnstillverkningen avvecklades i början av 90-talet när företaget började tillverka lastbilskåp. Företaget började med tillverkning av 8…12 tons bilar fortsatte med hela skalan från 3,5 ton upp till 26 ton, inclusive skåp med ATP- och ADR-klassificering.

 

NEK Ab är en av de mest framstående tillverkarna i Norden.

 

Produktutvecklingen grundar sig pånära samarbete med lastbilförsäljare och slutkunder samt på kunskapom moderna tillverkningsmetoder. Vår viktigaste uppgift är att frigöra våra kunders kapacitet så att de kan koncentrera sig på det viktigaste. Vi sköter vår del enligt överenskommen tidtabell.

 

Vår verksamhetsidén förverkligas genom företagets värden, som är:

  • Att stöda kundernas verksamhet
  • Förbindelse och yrkesstolthet
  • Att ta hänsyn till våra samarbetsparter i all operativ verksamhet

Vår företag opererar enligt följande krav:

  • SFS-EN ISO 9001:2008 kvalitetssystem
  • SFS-EN ISO 14001:2004 Miljöledningssystem
  • OHSAS 18001:2007 Arbetshälso och –särkerhetssystem

Företagets historia från 1985 till i dag:

1985 Närpes Specialvagnar Ab grundades och verksamhetet började i en liten industrihall i Övermark centrum. Dåförtiden tillverkades flyttbara arbetsutrymmen och CD-husvagnar.

 

1987 Verksamhet flyttades till nuvarande lokalen och de 450 m² som företaget hade i början är en del av nuvarande industriutrymmet.

 

1991 Husvagntillverkningen tog slut på grund av den den kraftiga lågkonjunkturen.

 

1995 Lastbilskåptillverkningen kom igång med utomstående investerare.

 

1997 I skåptillverkningen började användas limteknik istället för mekanisk fastsättning.

 

2002 Tillverkning av alla andra produkter än lastbilskåp flyttades till vårt dotterbolag M-Partners Oy.

 

2002 Började också tillverkning av servicebilar och utrustning. Idag säljer vi ca. 30 bilar per år, i huvudsak till Norge där vi har nära samarbete med Paltek AS.

 

2003 Tillverkning av produkter för medicintransporter började. Största delen av Finlands medicinvaror transporteras med våra produkter. 2005 började försäljningen i Sverige.

 

2009 Började servicebilarnas tillverkning och försäljning i Finland. Samtidigt sålde investerarna sin andel tillbaka till familjen.

 

2017 Under första halvåret investerade företaget på en ny produktionslinje som ökade företagets kapacitet. Under sommaren 2017 tog vi i bruk ett nätbaserat servicekoncept för serviceverkstäder. Med hjälp av den kommer vi att förbättra produkternas livslängd och säkerställa att produkterna fungerar.

 

Värden

NEK lever och mår bra bara genom kundbetjäning. Därför satsar vi allt för att samarbete med oss skulle vara:

 

1. Lätt

2. Tillgänglig

3. Förutsägbar