NEK
NEK Fixer 560 F

NEK Fixer 560 F

I medelstora servicebilar har Du många alternativ eftersom det finns mera utrymme

30 m³:s Fixer ger Dig mera möjligheter för service- och reparationsarbeten.

 

Serviceskåpen är resultatet av en lång utvecklingsprocess och håller också hårt bruk!

 

Produktens livslängd är den bästa referensen på kvalitet. Du kan flytta skåpet på ett nytt chassi när bilen måste bytas vilket gör investeringen ännu mer lönsam.

NEK Fixer 560 F

Utrustningslista

 

1. Verktygshyllor

2. ynaset apparater

3. Nyoljebehållare

4. Arbetsbänk

5. Oljebar / hydraulslangar

6. Sidodörr

7. Skåp för arbetskläder

8. Kran

Standard utrustningsnivå

Kran, aggregat, verktygshyllor och arbetsbänk

Tryckluftsystem

Uttag inne & utrullbara sladdar på höger sida och på baksidan

Kompressor 50 L

Kapacitet 360 l/min

Basutrustning

Nyoljesystem, hydraulslangar (15 m) 1…3 st.
Oljeslangrullar i nersänkt utvändigt utrymme. Kan utrustas med verktygslådor
Gångdörr när nerställd
Nyoljebehållaremoduler 100 liter max 5 st. Möjligt att seriekoppla
Spilloljetank med insug- och utsugsystem
Kompressor 50 l/360 liter/min; 3 hp/240 V
Tryckluftsystem, uttag på höger sida bak
Dynaset hudraulgenerator 10 kVA 230/400 V
230V/400V elsystem med utrullbar sladd på höger sida och bak
Nato-uttag 24V
Effektiv arbetsbelysning
Effektiv arbetsbelysning på utsidan, baksidan och på höger sida
Gula varningslampor runtomkring (360 grader)
Verktygshyllor
Arbetsbänk och väggtavlor för verktyg
Kran på höger sida, Palfinger PC1500 med radiostyrning
Arbetsområde för kran på baksidan och till höger genom att utrusta skåpet med hörndörr
Värmare
Skolning och nogrann dokumentation

Tilläggsutrustning

Trycktvättsystem, Dynaset
Vattenvärmare med diesel + insugspump
Vattenbehållare 500 l
200 l:s nyoljebehållaremoduler (max 5 st.)
3 kW invertersystem med extra batterikapacitet och automatladdning
12 V:s system med 12 V:s Nato-uttag
Dynaset skruvkompressor med låg ljudnivå (i stället för kolvkompressor)
50 mm:s kulkoppling för max. 3,5 tons släpvagnar
Arbetsbelysning till vänster
Inbrottsalarm
Markis på höger sida
Reklamtejp enligt önskmål
Kaffekokare
Tvättfat med varmvatten
Skåp för arbetskläder