NEK
NEK Fixer 460 F

NEK Fixer 460 F

Denna storleksklass är passlig för Dig som behöver en mindre servicebil

Att jobba i ett varmt och ljust utrymme på 25 m² är effektivt, tryggt och ergonomiskt.

 

Serviceskåpen är resultatet av en lång utvecklingsprocess och de håller också vid hårt bruk!

 

Produktens livslängd är den bästa referensen på kvalitet. Du kan flytta skåpet på ett nytt chassi när bilen måste bytas vilket gör investeringen ännu mer lönsam.

NEK Fixer 460 F

Utrustningslista

 

1. Verktygshyllor

2. Dynaset apparater

3. Nyoljebehållare

4. Arbetsbänk

5. Oljebar / hydraulslangar

6. Kran

Standard utrustningsnivå

Kran, aggregat, verktygshyllor och arbetsbänk

Justerbar inredning

Byggs enligt önskemål

1…3 oljekvalitet

Spilloljetank med insug- och utsugsystem

Basutrustning

Nyoljesystem, hydraulslangar (15 m) 1…3 st.
Nyoljebehållaremoduler 100 liter max 5 st. Möjligt att seriekoppla
Spilloljetank med insug- och utsugsystem
Kompressor 50 l/360 liter/min; 3 hp/240 V
Tryckluftsystem, uttag på höger sida bak
Dynaset hudraulgenerator 10 kVA 230/400 V
230V/400V:s elsystem med utrullba sladd på göger sida och bak
Effektiv arbetsbelysning
Effektiv arbetsbelysning på utsidan, bakåt och på höger sida
Gula varningslampor runtomkring (360 grader)
Verktygshyllor
Arbetsbänk och väggtavlor för verktyg
Kran på höger sida, Palfinger PC1500 med radiostyrning
Arbetsområde för kran bakåt och till höger genom att utrusta skåpet med hörndörr
Värmare
Skolning och nogrann dokumentation

 

Tilläggsutrustning

3 kW invertersystem med extra batterikapacitet och automatladdning
12 V:s system med 12 V:s Nato-uttag
Dynaset skruvkompressor med låg ljudnivå (i stället för kolvkompressor)
50 mm:s kulkoppling för max. 3,5 tons släpvagnar
Arbetsbelysning till vänster
Inbrottsalarm
Markis på höger sida
Reklamtejp enligt önskmål